CableClip

Cableclip

Turbo för värmekablar

CableClip är ett tillbehör som gör att värmekablar numera kan fästas på platser som tidigare varit lämnade åt sitt öde. Klämman kan fästas i hängrännan, på takfoten eller på takrännan med ett enkelt handgrepp utan att taket skadas, resultatet blir att istapparna inte kan få fäste.

Värmekabelsystem som redan är installerade kan få en bättre verkningsgrad om man kompletterar det med den patenterade CableClip. Skillnaden är att värmekabeln kommer närmare kanten och kan på så sätt både hålla avvattningssystemet frostfritt och dessutom fritt från istappar.

cableclip-faktablad-1020