Smältis

Smaltis Logo
Snösmältning på riktigt

Smältis är en snösmältare som gör skäl för namnet, den tunna och smidiga värmeduken placeras utan ingrepp i tak och hängrännor utan att befintliga delar i avvattnings-systemet behöver bytas.

Finessen med Smältis är att den värmer hela tak/hängrännans yta och smälter därför snön direkt den landar på den.
Smältvattnet rinner sedan bort via de uppvärmda stuprören och därmed har riskerna för farliga istappar minimerats.

Förutom att säkerheten höjs runtomkring fastigheten slipper fastighetsskötare riskera sin och andras hälsa genom att de inte behöver vistas på de hala taken. De ekonomiska vinsterna ligger naturligtvis i att istapparna inte behöver knackas bort, det finns nämligen inga. Man behöver inte heller hyra in extra personal och dyra skyliftar, Smältis gör jobbet.

Anläggningen kan skötas manuellt eller automatiskt via temperatur-och fuktgivare beroende på rådande förhållanden och storlek på anläggningen.

Hämta installationsmanual Smältis

istappar